Gospodarenje otpadom

Temeljem Ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske od 16.12.2015.

(Klasa: 351-01/15-01/1542, Urbroj: 517-06-3-15-5) USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

„ERUDITIO“ provodi program izobrazbe o gospodarenju otpadom.

Ako ste pravna osoba sa 50 i više zaposlenih, a u svojoj djelatnosti proizvodite otpad, prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, dužni ste imenovati povjerenika i zamjenika povjerenika za otpad a oni imaju obvezu pohađati osnovnu izobrazbu o gospodarenju otpadom u trajanju
od 25 nastavnih sati.
Odgovorna osoba i njen zamjenik u djelatnosti gospodarenja otpadom dužni su provesti
osnovnu izobrazbu u trajanju od 40 nastavnih sati.

 

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 40 sati za Odgovornu osobu i 25 sati za Povjerenika i zamjenika Povjerenika.

Nakon uspješno završenog programa, polaznicima će se izdati POTVRDA O USPJEŠNO POLOŽENOM ISPITU IZ PODRUČJA GOSPODARENJA OTPADOM. Potvrda se izdaje na rok od 5 godina.