Graditeljstvo i geodezija

 • Rukovatelj bagerom

Uvjeti za upis:

 • 18 godina života
 • završena osnovna škola
 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Trajanje programa: 130 sati

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • Razlikovati dijelove bagera, uređaje i priključke i objasniti njihovu funkciju
 • Pripremiti bager za početak rada,
 • Rukovati bagerom, uređajima i priključcima pri zahvaćanju, podizanju,

prijenosu i odlaganju materijala na stručan i siguran način,

 • Uočiti kvarove, oštećenja i istrošene dijelove na bageru, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju,
 • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

Nakon završenog programa, dobije se UVJERENJE O OSPOSOBLJAVANJU za poslove Rukovatelja bagerom koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

 

 

 • Rukovatelj mosnom i portalnom dizalicom

Uvjeti za upis:

 • 18 godina života
 • završena osnovna škola
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Trajanje programa: 160 sati

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • Razlikovati dijelove mosne i portalne dizalice i objasniti njihove funkcije,
 • Pripremiti dizalice za početak rada,
 • Rukovati dizalicom na stručan i siguran način,
 • Uočiti kvarove, oštećenja i istrošene dijelove na dizalici, te voditi radnu i

servisnu dokumentaciju,

 • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć

u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

 

Nakon završenog programa, dobije se UVJERENJE O OSPOSOBLJAVANJU za poslove Rukovatelja mosnom i portalnom dizalicom koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

 • Rukovatelj utovarivačem

Uvjeti za upis:

 • 18 godina života
 • završena osnovna škola
 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Trajanje programa: 130 sati

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • Razlikovati dijelove utovarivača i objasniti njihovu funkciju,
 • Pripremiti utovarivač za početak rada,
 • Rukovati utovarivačem, uređajima i priključcima na stručan i siguran način pri zahvaćanju, podizanju, prijenosu i odlaganju materijala na stručan i siguran način,
 • Prepoznati kvarove, oštećenja i istrošene dijelove na utovarivaču, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju,
 • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć

u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

Nakon završenog programa, dobije se UVJERENJE O OSPOSOBLJAVANJU za poslove Rukovatelja utovarivačem koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

 • Signalist i vezač tereta

Uvjeti za upis:

 • 18 godina života
 • završena osnovna škola
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Trajanje programa: 70 sati

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 1. Razlikovati vrste, konstrukciju i svojstva sredstava za vezanje i prijenos tereta i objasniti njihovu funkciju,
 2. Izvesti vezanje tereta na stručan i siguran način vodeći računa o težini i obliku tereta kao i konstrukciji dizalice za prijenos,
 3. Razlikovati vrste signala i načine upotrebe pojedinih signala ovisno o različitim situacijama pri prijenosu tereta,
 4. Signalizirati na ispravan način dizaličaru o smjeru prijenosa tereta i o mogućim preprekama pri

prijenosu tereta dizalicom,

 1. Održavati sredstva i opremu za vezanje tereta kao i signalna sredstva,
 2. Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara, pružiti prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu pri radu.

 

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se uvjerenje o osposobljavanju za

poslove SIGNALISTE I VEZAČA TERETA.

 

 

 • Rukovatelj toranjskom dizalicom

Uvjeti za upis:

 • 18 godina života
 • završena osnovna škola
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Trajanje programa: 120 sati

 • Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:
 • Razlikovati dijelove i sklopove toranjske dizalice i objasniti njihove funkcije,
 • Pripremiti toranjsku dizalicu za rad,
 • Rukovati toranjskom dizalicom na stručan i siguran način,
 • Provoditi osnovne mjere održavanja toranjske dizalice  prema uputama proizvođača,
 • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara, pružiti prvu pomoć

u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe te koristiti zaštitna sredstva i opremu.

 

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se uvjerenje o osposobljavanju za

poslove RUKOVATELJA TORANJSKE DIZALICE.