Programi osposobljavanja

Zdravstvo i socijalna skrb

Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba

Uvjeti za upis:

 • 18 godina života
 • završena osnovna škola
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Trajanje programa: 500 sati

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 1. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba,
 2. Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba,
 3. Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona,
 4. Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora,
 5. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

 

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se uvjerenje o osposobljavanju za

poslove NJEGOVATELJA/ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA.

 

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Rukovatelj motornom kosilicom

Uvjeti za upis:

 • 18 godina života
 • završena osnovna škola
 • vozačka dozvola B kategorije
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Trajanje programa: 80 sati

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 1. Razlikovati dijelove motorne kosilice i objasniti njihovu funkciju,
 2. Pripremiti motornu kosilicu rad,
 3. Rukovati motornom kosilicom na stručan i siguran način,
 4. Održavati motornu kosilicu na pravilan način,
 5. Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć,

u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

 

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se uvjerenje o osposobljavanju za

poslove RUKOVATELJA MOTORNE KOSILICE.