Promet i logistika

Rukovatelj viličarom

Uvjeti za upis:

  • 18 godina života
  • završena osnovna škola
  • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Trajanje programa: 130 sati

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • Razlikovati glavne dijelove viličara i objasniti njihovu funkciju,
  • Pripremiti viličar za početak rada,
  • Rukovati viličarom kod utovara, prijevoza, stabilizacije i istovara tereta na pravilan i siguran način,
  • Provesti osnovne mjere održavanja i čuvanja viličara te voditi radnu i servisnu dokumentaciju,
  • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć

u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

 

Nakon završenog programa, dobije se UVJERENJE O OSPOSOBLJAVANJU za poslove Rukovatelja viličarom koje se upisuje u e-radnu knjižicu.