Seminar za za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu

Temeljem članka 59. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14, 118/14 i 154/14), poslodavac je dužan privremeno udaljiti s mjesta rada radnika koji je na radu pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

Utvrđivanje da li je radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti može obavljati samo za to osposobljena i ovlaštena osoba, a postupak se obavlja alkometrom ili drugim prikladnim uređajem, postupkom ili sredstvom. Bilo da se radi o rutinskoj kontroli alkoholiziranosti tijekom radnog dana zbog osnovane sumnje da je radnik u alkoholiziranom stanju ili nakon nezgode koja se dogodila na radnom mjestu, rezultat postupka provjere alkoholiziranosti bit će valjan pod uvjetom da ga je provela za to osposobljena i ovlaštena osoba.

 

Ustanova za obrazovanje odraslih Eruditio organizira seminar za utvrđivanje alkoholiziranosti koje je namijenjeno neposredno nadređenim odgovornim osobama ili drugim osobama ovlaštenim od poslodavca za obavljanje takve provjere.

Osposobljavanje se ostvaruje tijekom jednodnevnog seminara koji se sastoji od predavanja i vježbi. Tijekom predavanja polaznici slušaju teme o utjecaju alkohola i drugih sredstava ovisnosti na organizam, o propisima koji zabranjuju uzimanje alkohola i drugih sredstava ovisnosti te o načinu, postupku i sredstvima za utvrđivanje alkoholiziranosti i drugih sredstava ovisnosti.

Na vježbama se pokazuju uređaji za utvrđivanje alkoholiziranosti te se polaznici  uvježbavaju u rukovanju tim uređajima.

 

P r i j a v e    z a   u p i s   su   u   t i j e k u!