Specijalist zaštite na radu

Specijalist zaštite na radu

Uvjeti za upis:

 • 18 godina života
 • završenu minimalno srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju
 • minimalno radno iskustvo 6 mjeseci kod poslodavca
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

 

Trajanje programa: 250 sati

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • Obavljati poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja na stručan i siguran način
 • Izraditi procjenu rizika
 • Primijeniti pozitivne propise iz područja zaštite na radu, tehničkih standarda i normi, kojima se razina rizika od opasnosti, štetnosti i napora može umanjiti ili svesti na prihvatljivu mjeru,
 • Provoditi interne nadzore procesa rada i opreme, pregledati i sudjelovati u provođenju ispitivanja radnog okoliša, sredstva rada i instalacija, prepoznavati vrste opasnosti i štetnosti te rizike u procesu rada kao i primijeniti odgovarajuća pravila zaštite na radu,
 • Organizirati osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način,
 • Voditi propisane evidencije i pismohrane isprava iz područja zaštite na radu,
 • Organizirati zaštitu na radu i primijeniti pravila zaštite na radu kod poslodavca,
 • Prijaviti ozljede na radu sukladno zakonskim propisima te obavljati analize i  istraživanja uzroka nastanka ozljeda radi sprječavanja ponavljanja istih,
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći kao mjere zaštite okoliša,

 

Nakon završenog programa, dobije se UVJERENJE o uspješno položenom ispitu koje se upisuje u e-radnu knjižicu.