Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Rukovatelj hidrauličnom platformom

Uvjeti za upis:

  • 18 godina života
  • završena osnovna škola
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Trajanje programa: 120 sati

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • Razlikovati glavne dijelove hidraulične platforme i objasniti njihovu funkciju
  • Pripremiti hidrauličnu platformu za početak rada,
  • Rukovati hidrauličnom platformom na pravilan i siguran način,
  • Provesti osnovne mjere održavanja i čuvanja hidraulične platforme te voditi radnu i servisnu dokumentaciju,
  • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

 

Nakon završenog programa, dobije se UVJERENJE O OSPOSOBLJAVANJU za poslove Rukovatelja hidrauličnom platformom koje se upisuje u e-radnu knjižicu.